NFSUN 2014, 11th symposium in Helsinki – Finland

NFSUN 2011, 10th symposium in Linkøping, Sweden

NFSUN 2008, 9th symposium in Reykjavik, Iceland

NFSUN 2005, 8th symposium in Aalborg – Denmark

NFSUN 2002 – 7th symposium in Kristisansand, Norway

NFSUN 1999, 6th symposium in Joensuu – Finland

NFSUN 1996 5th symposium  in Kristianstad, Sweden

NFSUN 1993, 4th symposium in  Gilleleje, Denmark

NFSUN 1990, 3rd symposium. LIllehammer, Norway

NFSUN 1987, 2nd Nordic Research Symposium on Science Education. Lindås – Sweden.

1984, 1st Nordic Research Symposium on Physics Didactics, Ebeltoft – Denmark.

……………………………………….

References:

Svein Sjøberg. 2013. Bjørn Andersson – et liv for elevene, lærerne og naturfagene. NorDiNa 9(2), s 220-229.

Svein Sjøberg. 2012. Naturfagenes didaktikk – refleksjoner ved et jubileum. Nordina  /Utdanningsforskning.

Svein Sjøberg. 2011. Utfordringer for naturfagene i skole og samfunn. Et tilbakeblikk og noen tanker om framtiden. Innlegg på NFSUN 2011. (Presentation at NFSUN 2011).